#Sever 1#Sever 2
Mẹ kế say mềm về nhà lúc nửa đêm cha lại vắng nhà

Mẹ kế say mềm về nhà lúc nửa đêm cha lại vắng nhà

Nội dung phim

Hôm ấy không biết bà mẹ kế của mình uống ở đéo đâu mà say thế không biết, bà ấy về đến nhà là mình biết thừa bà ấy đã say đến mức độ nào rồi, mình chẳng thể hiểu được tại sao mà bà ấy uống nhiều đến mức độ như này nữa cơ, và đặc biệt là lúc bà ấy uống như thế mình thường thấy bà ấy không phải là bình thường nữa rồi, những hành động những cử chỉ của bà ấy đều dính vào mình chẳng có lẽ là bà ấy đang muốn chén mình hay làm diều gì đó với mình chăng, mình nghĩ là đúng ấy các bạn ạ, vì chẳng bao giờ bà ấy thổ lọ điều ấy khi say cẩ

Diễn viên tham gia phim

N/A